Sarađujući sa najpouzdanijim prekomorskim kontejnerskim brodarima i drugim pružaocima transportnih i logističkih usluga imamo bogato iskustvo u organizaciji transporta svih vrsta kontejnerske otpreme za različite vrste roba – uključujući i terete koji zahtevaju posebne uslove pri transportu.

Organizujemo kontejnerski transport robe preko svih pomorskih luka, koji obuhvata organizaciju transporta punih (FCL) i zbirnih kontejnerskih pošiljki (LCL), kao i organizaciju pošiljaka sa posebnim uslovima transporta, bezbedno i na vreme.

Uspostavili smo uspešnu saradnju sa najpouzdanijim svetskim brodarima širom sveta, uz čiju podršku obezbeđujemo najbolje uslove za prekomorski kontejnerski transport za svoje klijente.

U zavisnosti od vrste robe, u ponudi su različite vrste kontejnera (standard, reefer, flat racks, open tops, platform and tank containers), koje uključuju i organizaciju transporta opasne robe svih klasa (IMO), kao i vangabaritnih tereta.

Pored usluga transporta, naši klijenti mogu da ugovore i usluge transportnog osiguranja i carinjenja, kao i brigu o fito, sanitarnim i radiološkim pregledima robe u tranzitu.